Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statens kompensasjon for utgifter til flomskader er i samsvar med forventningene til de flomrammede kommunene i Trøndelag

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Flommen i Trøndelag i februar i år medførte betydelige skader for de flomrammede kommunene. Kompensasjonsmodellen Kommunal- og regionaldepartementet har brukt dekker mellom 50-97 pst. av merutgiftene kommunene har blitt påført på grunn av flommen. I tillegg kommer en kommunal egenandel på 20 pst. til NVE for flomsikring.

Mener statsråden at statens kompensasjon er i samsvar med de forventningene hun skapte etter hennes besøk i de utsatte kommunene?


Les hele debatten