Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å følge opp anbefalinger fra et forskningprosjekt ved Rettsmedisinsk institutt om forbedrede rutiner for undersøkelser ved plutselig død hos små barn

Datert: 19.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Fra 2001 til 2004 ble det gjennomført et forskningsprosjekt ved Rettsmedisinsk institutt som undersøkte årsakene til plutselig død hos små barn. Prosjektet foreslo forbedrede rutiner for undersøkelser ved plutselig død i sped- og småbarnsalder. I slike tilfeller er grundige undersøkelser viktig både for å gi foresatte god informasjon og for å ivareta rettssikkerheten til barna. Prosjektets anbefalinger har fått støtte fra flere faginstanser.

På hvilken måte vil Regjeringen følge opp anbefalingene?


Les hele debatten