Spørretimespørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Om at styret i Oslo Lufthavn AS har vedtatt å bygge nytt parkeringshus på Gardermoen, og hvorvidt det er gjort vurderinger av konsekvensene for kollektivtrafikken til flyplassen

Datert: 24.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Styret i Oslo Lufthavn AS har vedtatt å bygge nytt parkeringshus som gir stor økning i parkeringskapasiteten for privatbiler på Gardermoen.

Er det i denne sammenheng gjort vurderinger av konsekvensene for kollektivtrafikken til flyplassen, som år for år har fått redusert sin andel av passasjertrafikken?


Les hele debatten