Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å endre regelverket slik at utlån av utstyr fra hjelpemiddelsentralen til opptrening blir styrt etter behov uavhengig av alder

Datert: 24.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): En kvinne på 70 år i Vesterålen søkte hjelpemiddelsentralen om lån av trimsykkel etter anbefaling fra ergoterapitjenesten i kommunen. Hun fikk avslag med begrunnelse at aldersgrensen for utlån av slikt utstyr er 26 år. Det virker svært urimelig at utlån av utstyr fra hjelpemiddelsentralen til opptrening er aldersbegrenset og ikke styrt etter behov.

Kan statsråden medvirke til at regelverket blir endret, slik at dokumentert behov gir grunnlag for lån av utstyr fra hjelpemiddelsentralen uavhengig av alder?


Les hele debatten