Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om tiltak for å motvirke forsikringssvindel og sikre at anmeldte forsikringssvindler blir fulgt opp av politi og påtalemyndigheter

Datert: 05.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Forsikringssvindel er et stadig økende problem. Omfanget er anslått til å være stort med betydelige mørketall. Dette innebærer store kostnader for forsikringsselskapene, forbrukerne og samfunnet for øvrig. Bare et mindretall av svindelforsøkene blir avslørt og rettslig forfulgt.

Hvilke tiltak vil statsråden treffe både for å motvirke forsikringssvindel generelt, og for å sikre at anmeldte forsikringssvindler blir fulgt opp av politi og påtalemyndigheter?


Les hele debatten