Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om at det hersker uklarhet om kostnadene ved å gjøre offentlige bygg tilgjengelige for funksjonshemmede, og hva Regjeringen vil gjøre for å komme frem til et sikkert tallmateriale

Datert: 26.10.2006
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 08.11.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Det fremkommer av Aftenposten den 26. oktober i år at det hersker stor uklarhet i kostnadene med å gjøre offentlige bygninger tilgjengelige for alle. I en offentlig utredning (NOU 2005:8) er kostnadene på 80 mrd. kr. Nå har en gjennomgang av sivilingeniør Finn Aslaksen vist til at det vil koste ned mot 10 mrd. kr å gjøre landets offentlige bygg tilgjengelige for funksjonshemmede.

Hva vil Regjeringen gjøre for å komme frem til et reelt og sikkert tallmateriale?


Les hele debatten