Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å vurdere endringer i mva.-regelverket, på bakgrunn av at frivillige organisasjoner får beregnet verdi av dugnad som oppgjør for leie medregnet i total avgiftspliktig omsetning

Datert: 31.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Frivillige organisasjoner som utfører dugnad som oppgjør for leie til f.eks. statlige institusjoner får beregnet verdi av dugnad medregnet i total avgiftspliktig omsetning, selv om kontant omsetning/salg er langt under grensen for mva.-registrering. Blant annet for frivillige organisasjoners dugnad på vedlikehold av våre fyr får dette utilsiktede virkninger i form av redusert dugnadsinnsats med dårligere vedlikehold og tilgang for folk til å leie plass på fyrene.

Vil statsråden vurdere endring i mva.-regelverket?


Les hele debatten