Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å korte ned saksbehandlingstiden for kraftverk under 10 MW installert kapasitet

Datert: 31.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Utbyggere av mikro-, mini- og småkraftverk fortviler nå over lang saksbehandlingstid hos NVE. Enkelte utbyggere har ventet i over ett år på sine søknader uten å få svar. Dette er ikke holdbart! Vannkraftverk under 10 MW vil som oftest kunne bygges innenfor en tidsramme på under ett år. Potensialet for mikro-, mini- og småkraftverk er så stort at det har en forsyningssikkerhetsmessig betydning.

Hva vil Regjeringen gjøre for å korte ned saksbehandlingstiden for kraftverk under 10 MW installert kapasitet?


Les hele debatten