Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er god miljøpolitikk at en liten del av landet er blitt et ulvereservat og må ta hele belastningen av rovviltforliket i form av tapt velferd og inntektsmuligheter

Datert: 01.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Miljøvernministeren holder seg til Stortingets rovviltforlik. Det må være åpenbart for miljøvernministeren at resultatet av forliket er at en liten del av landet bærer hele belastningen i form av tap av velferd og inntektsmuligheter. Den nordre del av ulvesona langs grensen med Sverige er blitt et ulvereservat der det meste av utmarksbasert næringsvirksomhet blir gradvis fortrengt uten erstatning.

Mener statsråden at denne type forskjellsbehandling er et forsvarlig virkemiddel for en god miljøpolitikk?


Les hele debatten