Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Om å gi lettelse i engangsavgiften for bioetanolbiler i påvente av nytt motorvognregister

Datert: 01.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Bioetanolbiler kommer dårlig ut av Regjeringens foreslåtte endringer i engangsavgiften. Finansdepartementet legger til grunn at det i typegodkjenningen som danner grunnlaget for motorvognregisteret, ikke fremgår om kjøretøyet kan benytte høyinnblandet biodrivstoff. Finansdepartementet mener derfor at det ikke er mulig å innpasse en særlig avgiftsmessig behandling av slike kjøretøy.

Vil statsråden, i påvente av nytt motorvognregister, gi bioetanolbilene en lettelse i engangsavgiften?


Les hele debatten