Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om initiativ til at strekningen E18 fra Elvestad til Vinterbro kan bli gjenstand for KS1-behandling, som er et redskap for bedre statlig styring og planlegging

Datert: 01.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden har uttalt at Regjeringen vil gjennomføre allerede igangsatte prosjekter. E18 gjennom Østfold og Akershus er et slikt prosjekt. KS1 skal være et redskap for bedre statlig styring med planlegging og sikre at de mest relevante alternativene utredes. Det er uenighet mellom berørte kommuner om hvilke traseer for ny E18 fra Elvestad til Vinterbro som skal utredes. Dette kan føre til store forsinkelser.

Vil statsråden ta initiativ til at denne strekningen så raskt som mulig blir gjenstand for KS1-behandling?


Les hele debatten