Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i uttalelser om at det er viktig for styret i et selskap å følge klare signaler fra sin flertallseier, med bakgrunn i Telenors salg av Telenor Satellite Services (TSS)

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med Telenors salg av Telenor Satellite Services (TSS) uttalte statssekretær Frode Berge: "Generelt er det viktig for styret i et selskap å følge klare signaler fra sin flertallseier." Statsråd Navarsete vil kaste styreleder i Telenor etter salget av Telenor Satellite Services (TSS).

Er statsråden enig i slike uttalelser?


Les hele debatten