Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med Regjeringens satsing på rehabilitering å bygge ned rehabiliteringstilbudet i Finnmark

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hvert år får omtrent 200 personer i Finnmark hjerneslag for første gang. 2/3 av disse får varige utfall. Helse Finnmark foreslår nå å innlemme Seksjon for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR), i medisinsk avdeling ved Kirkenes sykehus. Resultatet av dette vil være at det rehabiliteringstilbudet vi har i dag vil opphøre.

Er det i tråd med Regjeringens satsing på rehabilitering å bygge ned fylkesdekkende tilbud?


Les hele debatten