Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at det er faglige og ikke økonomiske hensyn som ligger til grunn når kommuner bygger om sykehjemsplasser til omsorgsboliger

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Flere kommuner bygger om sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Kommunene viser til økonomiske hensyn når de har henvendt seg til fylkesmennene for tillatelse til å gjøre dette. Jeg frykter at det kan bli mangel på sykehjemsplasser slik at brukere med store pleie- og omsorgsbehov ikke får dekket sine behov i tilstrekkelig grad.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det er faglige og ikke økonomiske hensyn som ligger til grunn for valg av omsorgsform?


Les hele debatten