Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å gi en vurdering av hvordan private aktører kan bidra til redusert ventetid for pasienter innenfor psykisk helsevern

Datert: 06.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ventelistetall fra Norsk pasientregister for 2. tertial 2006 viser at ventetiden innefor psykisk helsevern har økt. Den gjennomsnittlige ventetiden for barn og unge som trenger psykisk helsevern er 96 dager. Dette er en alarmerende utvikling.

Kan statsråden redegjøre for omfanget av ledig kapasitet hos private avtalespesialister og andre private aktører innenfor psykisk helsevern, og gi en vurdering av hvordan private aktører kan bidra til redusert ventetid for pasienter?


Les hele debatten