Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å innføre regler som sikrer skatteyterne dekning av utgifter til juridisk bistand i eiendomsskattesaker hvor det er helt opplagte feil pga. mangelfull saksbehandling i kommunene

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mange skattytere opplever at det må prosederes på helt opplagte feil pga. mangelfull saksbehandling i kommunene når det gjelder eiendomsskattesaker. Kompetansen er langt svakere enn i ligningsetaten når det gjelder skattegrunnlag og skattejus.

Vil statsråden ta initiativ til å innføre regler slik som i ligningsloven som sikrer skattyterne dekning av utgifter til juridisk bistand i eiendomsskattesaker på samme måte som i ligningsloven § 9-11?


Les hele debatten