Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å gjenopprette satsing på bygging av midtrekkverk på to- og trefeltsveier, for å styrke innsatsen for trafikksikkerhet

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): For å styrke innsatsen for trafikksikkerhet startet Bondevik II-regjeringen en prøveordning med bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veier. I løpet av perioden 2002-2005 ble det bygget ca. 70 km midtrekkverk langs eksisterende veier. I Stoltenberg-regjeringens forslag til budsjett for 2007 ligger det inne 9 km midtrekkverk. Dette er en oppfølging på 38 pst. for målene i handlingsprogrammet 2006-2009.

Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette satsing på det viktige trafikksikkerhetstiltaket?


Les hele debatten