Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at arbeid med høydeutvidelse av E134 Haukelitunnelene har foregått over altfor lang tid, og om statsråden vil rydde opp i saken

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Arbeid med høydeutvidelse av E134 Haukelitunnelene har foregått over alt for lang tid og er omtalt både i statsbudsjettet for 2006 og 2007. I sommer fremkom det at kostnaden ville bli 350 mill. kr, 150 mill. kr mer enn anslått. Grunnen er at annet arbeid er inkludert i anbudene. Statsråden har varslet ny anbudsrunde basert på faktisk oppdrag og har lovet ny sak til Stortinget. I Veien og Vi 16. november fremgår det at Statens vegvesen nå vil kutte 150 mill. kr i arbeidsomfanget.

Vil statsråden rydde opp i denne saken?


Les hele debatten