Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til næringsministeren

Om ei stortingsmelding om norsk eigarskap i næringslivet

Datert: 14.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av næringsminister Grete Knudsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "26. oktober 1995 vedtok Stortinget å be Regjeringa leggja fram ei stortingsmelding "om eiersituasjonen i norsk næringsliv, betydningen av nasjonalt eierskap og strategier for å sikre norsk eierskap".

Når kjem denne meldinga til Stortinget?"


Les hele debatten