Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om å ta et oppgjør med kvinnesynet i enkelte innvandrermiljøer, med henvisning til bl.a. tvangsekteskap, søskenbarnekteskap og henteekteskap

Datert: 08.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP):


Les hele debatten