Muntlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det bekymrer statsråden at den økonomiske situasjonen støvsuger distriktene for arbeidskraft, med henvisning til at økonomisk vekst virker sentraliserende

Datert: 08.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V):


Les hele debatten