Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at kystordførere ønsker større makt i strandsonen, og hvorfor Regjeringen fortsatt krangler om et standpunkt i strandsonepolitikken som den allerede har fremmet for Stortinget

Datert: 08.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H):


Les hele debatten