Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvordan statsministeren kan synes at det er moralsk forkastelig at Telenor-ledelsen tar imot opsjoner han har gitt dem, ved innføringen av et aksjeopsjonsprogram knyttet til børsnoteringen

Datert: 15.11.2006
Besvart: 15.11.2006 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H):


Les hele debatten