Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til finansministeren

Om tilbakebetaling av urettmessig ilagt skatt for privat bruk av firmabil

Datert: 14.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av finansminister Jens Stoltenberg

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "En skatteyter i Bergen er av overlikningsnemda gitt medhold i at han ikke skal betale skatt for privat bruk av firmabil. Likevel får han ikke tilbakebetalt den skatten han i en årrekke urettsmessige er ilagt.

Vil departementet søre for at denne urimeligheten blir rettet opp?"


Les hele debatten