Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt husleiesituasjonen for Agder politidistrikt er tilfredsstillende, med henvisning til at husleie for Justisbygget i Kristiansand er satt til langt over markedsleie av Statsbygg

Datert: 11.12.2006
Besvart: 10.01.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Agder politidistrikts, APD, husleie for Justisbygget i Kristiansand er satt til langt over markedsleie. Dette ble foreslått av Statsbygg og sanksjonert av POD i 2002, mot APDs vilje. Det betales nå mer pr. m2 i Kristiansand enn det gjøres for politiets bygg i Stavanger hvor det er en privat utleier. Etter innføring av rammebudsjett i politietaten i 2003, medfører dette bl.a. betydelig mindre driftbudsjett og færre politibetjenter i Agder

Mener statsråden at husleiesituasjonen for Justisbygget er tilfredsstillende?


Les hele debatten