Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om å endre forskriften til opplæringsloven slik at den eksplisitt stiller krav til undervisningskompetanse

Datert: 15.12.2006
Besvart: 10.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Er statsråden villig til å endre forskriften til opplæringslova slik at forskriften eksplisitt stiller krav til undervisningskompetanse og ikke bare kompetanse "ved tilsetjing"?


Les hele debatten