Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om den videre utviklingen innenfor egne norske transportfly, med bakgrunn i at Hercules er i en stadig dårligere forfatning og at det er inngått avtale om å leie Antonov strategiske transportfly

Datert: 19.12.2006
Besvart: 10.01.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Våre ca. 30 år gamle transportfly, Hercules, er i en stadig dårligere forfatning og dermed dyre å drifte. Pr. dags dato er det vel bare ett som er i drift.

Det er derimot inngått en samarbeidsavtale om å leie Antonov strategiske transportfly, men hvordan ser statsråden den videre utviklingen innenfor egne norske transportfly ved evt. kjøp, videre leie etc?


Les hele debatten