Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om problemene som følge av den pressede sykehusøkonomien, og at dette vil kunne medføre lengre køer og ventelister for pasientene

Datert: 29.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten