Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at det har vært en nedgang når det gjelder tilbud om opphold i opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, og at det i budsjettforslaget ikke er noen antydning til økt satsing

Datert: 29.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H):


Les hele debatten