Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at en ordning med periodisk kontroll og godkjenning av veinettet blir vurdert, med bakgrunn i steinraset i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold

Datert: 02.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter steinraset i Hanekleivtunnelen på E18 ved Sande i Vestfold nylig bør ulike tiltak for bedring av sikkerheten for trafikkantene på norske veier vurderes. Like viktig som periodisk godkjenning av kjøretøy bør det være at veinettet gjennomgår kontroll for å gi trafikkantene på norske veier best mulig sikkerhetmessige forhold. I en slik sammenheng bør det vurderes innført et system med klassifisering og periodisk godkjenning av veinettet i Norge.

Vil statsråden ta initiativ til at en slik ordning blir vurdert?


Les hele debatten