Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å finne ut av om det er farlig utstyr eller dårlige sikkerhetsrutiner ved sykehus, etter at sykepleiere ved Haukeland Universitetssykehus har fått kreft som skyldes stråleskader på jobben

Datert: 17.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Flere sykepleiere ved Haukeland Universitetssykehus har fått kreft som skyldes stråleskader påført dem på jobben. Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen har slått fast at 8 av sykepleierne sannsynligvis har fått kreft forårsaket av arbeidsmiljøet ved avdelingen de jobbet i. Dette er svært bekymringsfullt. Vi kan ikke være sikre på om tilsvarende farlig utstyr eller dårlige sikkerhetsrutiner har forekommet eller fortsatt er i bruk ved andre sykehus.

Hva vil statsråden gjøre for å finne ut av dette?


Les hele debatten