Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å forsere planlagte vegprosjekter og bevilge penger til rv. 3 i Hedmark, på bakgrunn av at det er svært mange bilulykker i fylket

Datert: 18.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark omkom 27 personer i bilulykker i 2006. Ikke noe fylke hadde flere omkomne. I tillegg er det svært mange ulykker med personskader samt store materielle skader.

Ser statsråden noen mulighet til å forsere planlagte prosjekter samt bevilge penger til riksvei 3?


Les hele debatten