Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å delta i et spleiselag for nye lokaler til det regionale vitensenteret for Nord-Norge i Tromsø, som er et viktig redskap for å styrke realfagskompetansen i landsdelen

Datert: 19.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det regionale Vitensenteret for Nord-Norge i Tromsø er et viktig redskap for å høyne interessen og styrke realfagskompetansen i landsdelen. Det sentrale Vitensenterstyret har pekt på at nye lokaler for dette senteret, er en kritisk faktor for et velfungerende vitensenter.

Kan statsråden avkrefte at statsstøtten til drift av det nordnorske Vitensenteret gjøres avhengig av nybygg, og ser statsråden noen mulighet for at staten kan delta i et spleiselag på det nybygget senteret nå trenger?


Les hele debatten