Spørretimespørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Om å korte ned kjøretida og få til et bedre ruteopplegg på Vestfoldbanen

Datert: 23.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): NSB har lagt inn betydelig slakk i sitt ruteopplegg på Vestfoldbanen. Etter siste ruterevisjon pr. 8. januar 2007 varierer reisetida Tønsberg-Oslo fra 1 time 27 minutter til 1 time 37 minutter. På returen varierer reisetida fra 1 time 25 minutter til 1 time 31 minutter. De reisende opplever stadig at toget må "ta pauser" for å holde oppsatt reisetid eller vente på kryssende tog.

Hva kan gjøres for å korte ned kjøretida og få til et bedre ruteopplegg?


Les hele debatten