Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Regjeringen kommer til å stoppe alle oppgavedifferensieringsprosjektene som gir kommunene muligheter til å overta oppgaver som fylkeskommunen i utgangspunktet har ansvaret for

Datert: 24.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Regjeringen har nå stoppet oppgavedifferensieringsprosjektet når det gjelder kollektivtransport.

Kommer Regjeringen til å stoppe alle oppgavedifferensieringsprosjektene som gir kommunene muligheter for å overta oppgaver som fylkeskommunen i utgangspunktet har ansvar for?


Les hele debatten