Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om klager vedrørende norske bompengefinansierte samferdselsprosjekt til behandling hos ESA, og hvilken strategi statsråden har dersom slike klager får medhold

Datert: 25.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det ligger flere klager til behandling hos ESA vedrørende norske bompengefinansierte samferdselsprosjekt. Klagene gjelder brudd på EUs bestemmelser om bompenger, spesielt forhåndsinnkreving, krav om at betaler skal ha direkte nytte, samt mulige omkjøringsmuligheter. Flere klager er varslet, også for prosjekter som er på vei frem til behandling i Samferdselsdepartementet og i Stortinget.

Hvilken strategi har statsråden dersom slike klager får medhold i ESA og EFTA-domstolen?


Les hele debatten