Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om "tenlege lokalitetar" til skolestart for 6-åringane

Datert: 29.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Statsråden har sagt han legg til grunn at kommunane skaffar "tenlege lokaliteter" til skolestart for 6-åringane. Skolesjefen i Oslo opplyser at skolane generelt må rekne med å "motta flere klasser enn det er klasserom til". Likevel vart 22 av grunnskolane plassert i kategorien "vil ikke kunne ta imot forventet elev- og klassetall innenfor eksisterende skoleanlegg" sjøl om alle tilgjengelege rom blir omdefinert og brukt som klasserom.

Kva vil statsråden gjere med denne situasjonen?"


Les hele debatten