Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre behandlingstilbudet til pasienter som blir sendt fra fastlege til psykolog eller psykiater, med henvisning til at mange ikke når fram i det offentlige hjelpeapparatet

Datert: 30.01.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Pasienter som blir sendt fra fastlege til psykolog eller psykiater, når ikke fram i det offentlige hjelpeapparatet. Psykologene velger i en viss grad hvilke pasienter de vil ha. Eldre eller folk med personlighetsforstyrrelser og personer med innvandrerbakgrunn havner bakerst. Da NRK testet ut tilgjengeligheten til 55 psykologer i Oslo i slutten av januar 2007, tok bare fire av dem telefonen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre behandlingstilbudet til denne utsatte gruppen pasienter?


Les hele debatten