Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om i hvilken grad de varslede kuttene i helseforetakene i 2007 vil ramme forskningen, og hva dette på sikt vil innebære for behandlingstilbudet til pasientene

Datert: 31.01.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Ferske tall viser at Helse Bergen i 2005 hadde 158 årsverk knyttet til forskning, Rikshospitalet hadde 442 årsverk og Universitetssykehuset Nord-Norge hadde 136 årsverk knyttet til forskningsarbeidet.

I hvilken grad vil de varslede kuttene i helseforetakene i 2007 ramme forskningen, og hva vil det på sikt innebære for behandlingstilbudene til pasientene?


Les hele debatten