Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om høyere strømpriser for både husholdninger og industrien, og at man til tross for Regjeringens løfter om å gjennomføre et industrikraftregime før jul, fortsatt ikke har sett snurten av dette

Datert: 10.01.2007
Besvart: 10.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP):


Les hele debatten