Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

Om å innføre lovhjemler for at politiet og kontrollører skal kunne foreta straksreaksjoner på utesteder hvor det foregår brudd på skjenkebestemmelsene

Datert: 02.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Flere undersøkelser tyder på at det på utesteder i de store byene foregår en god del brudd på skjenkebestemmelsene som skjenking av mindreårige og overskjenking av åpenbart berusede. I forhold til hva undersøkelsene viser, er antallet inndraginger av bevillinger begrenset. Dette kan bl.a. skyldes at det er svært tids- og ressurskrevende å få gjennomført slike reaksjoner.

Vil Regjeringen vurdere å innføre lovhjemler for at politi og kontrollører skal kunne foreta straksreaksjoner på stedet ved åpenbare regelbrudd?


Les hele debatten