Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at det i forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst vurderes å flytte Flekkefjord sykehus fra Sørlandet sykehus til Helse Stavanger

Datert: 06.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): I forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst, har statsråden sagt at det vurderes å flytte Flekkefjord sykehus til Helse Stavanger. Sørlandet sykehus har vært igjennom store endringer de siste årene med nedleggelse av to lokalsykehus samt andre ulike strukturendringer. Befolkningsgrunnlaget for å opprettholde dagens funksjoner ved Sørlandet sykehus kan bli for lite skulle Flekkefjord sykehus bli lagt inn under Helse Vest, samt få andre negative følger for befolkningen.

Hva er statsrådens syn på dette?


Les hele debatten