Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om fremdriftsplan for Hanekleivtunnelen, med henvisning til at det er nedsatt en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge årsaker til raset og foreslå forbedringstiltak

Datert: 06.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Det har nå gått nesten to måneder siden raset i Hanekleivtunnelen. Statsråden har nedsatt en undersøkelsesgruppe som skal klarlegge mulige årsaker og foreslå eventuelle forbedringstiltak.

Hva skjer i tunnelen nå, og hvilken fremdriftsplan ser statsråden for seg i denne saken?


Les hele debatten