Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ungdom i fosterheim eller barnevernsinstitusjon som får bortebuarstipend når dei er elevar i videregåande skule

Datert: 21.11.1996
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 27.11.1996 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Ungdom som er plassert i fosterheim eller barneverninstitusjon får bortebuarstipend når dei er elevar på vidaregåande skule.

Finn statsråden det rimeleg at kommunen dekker alle utgifter, men ikkje har høve til å ta refusjon i dette stipendiet?"


Les hele debatten