Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å medvirke til at Gjøvikbanen ytterligere kan forbedres med bl.a. krysningsspor, strømforsyning m.m. slik at kjøretiden kan kortes ned

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Anbud på Gjøvikbanen har vært en suksess og trafikkøkningen fra høsten 2005 til høsten 2006 har vært meget stor. I gjennomsnitt var økningen på 15 pst. og det viser at anbud og satsingen på Gjøvikbanen har fungert.

Vil statsråden medvirke til at Gjøvikbanen ytterligere kan forbedres med bl.a. krysningsspor, strømforsyning m.m. slik at kjøretiden kan kortes ned?


Les hele debatten