Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Om å stimluere til biogassanlegg ved gårdene i Norge, for å bidra til både økt kraft- og varmeproduksjon, reduserte klimagassutslipp og bedre kvalitet på gjødselen

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Jordbruket står for 9 pst. av klimagassutslippene i Norge. Klimagassen metan fra husdyrgjødsel er en del av dette. Dette er en utslippskilde som kan brukes i energiproduksjon gjennom biogassanlegg. Særlig ved større gårder og i samarbeid med avfallssektoren for øvrig, kan slike anlegg bidra til både økt kraft- og varmeproduksjon, reduserte klimautslipp og bedre kvalitet på gjødselen.

Hva gjør statsråden for å stimulere til biogassanlegg ved gårdene i Norge?


Les hele debatten