Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Om hvorvidt det er i tråd med god service og åpenhet i forvaltningen at vedtak gjort av skattekontoret ikke skal begrunnes, med bakgrunn i at forenklet vedtaksform gjøres mer utbredt

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Reorganisering av skatteetaten har medført en rekke forslag til endringer i ligningsloven. Forenklet vedtaksform, noe som i realiteten er kun vedtak uten begrunnelse, gjøres langt mer utbredt.

Mener statsråden at det er i tråd med god service og åpenhet i forvaltningen at vedtak gjort av skattekontoret ikke skal begrunnes?


Les hele debatten