Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt alle de ekstra millionene som er varslet til Helse Midt-Norge RHF bare skal brukes til å redusere underskuddet ved St. Olavs Hospital, slik styrelederen ifølge et oppslag uttaler

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Sunnmørsposten 8. februar i år uttaler styreleder i Helse-Midt-Norge RHF at alle de 275 ekstra millionene som er varslet til de regionale helseforetakene bare skal brukes til å redusere underskuddet ved St. Olavs Hospital. Styrelederen sier i artikkelen at dette er den klare meldingen fra statsråden. Dette oppslag har skapt stor oppstandelse hos de andre helseforetakene som også sliter med innsparinger og dårlig økonomi.

Kan statsråden bekrefte at pengene kun skal gå til St. Olavs Hospital?


Les hele debatten