Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor ikke Kystverket tok initiativ for å få lenser og fartøyassistanse fra Mongstad ved "Server"-forliset, når det med flytting av hoveddepot fra Fedje forutsettes at tilgjengelig beredskap utnyttes

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Etter Server-forliset utenfor Fedje er det fremkommet opplysninger om at Kystverket ikke tok noe initiativ for å få lenser og fartøysassistanse fra Mongstad og andre tilgjengelige ressurser. Dette er oppsiktsvekkende når Kystverket selv har brukt helhetsargumentasjonen i sammenheng med flytting av hoveddepo fra Fedje til Florø. Det forutsettes at tilgjengelig beredskap utnyttes, at Kystverket aktivt benytter sivilt utstyr og materiell de kan disponere over.

Kan statsråden svare på hvorfor dette ikke ble gjort?


Les hele debatten