Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at pasientenes behov blir ivaretatt foran økonomiske hensyn, etter at en niåring hardt rammet av diabetes ikke får det mest egnede behandlingshjelpemiddelet av Helse Midt-Norge

Datert: 08.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til brev fra undertegnede 21. desember 2006, samt til oppslag i NRK Midt-Nytt 20. og 21. desember 2006, og oppslag i Namdalsavisa 23. januar i år hvor det fremkommer at en niåring fra Namsos, som er hard rammet av diabetes ikke får tildelt det mest egnede behandlingshjelpemiddelet av Helse Midt-Norge, selv om søknaden er faglig godt begrunnet av pasientens barnelege.

Vil statsråden sørge for at pasientenes helsemessige behov blir ivaretatt foran økonomiske hensyn i denne og lignende saker?


Les hele debatten